Thursday, March 21, 2013

7-mile training walk (Shinjuku->Akihabara->Ueno)

Shinjuku-> Ichigaya -> Iidabashi -> Suidobashi -> Ochanomizu -> Akihabara-> Ueno


Shinjuku Gyoen Park
Akihabara


Ueno Park


No comments:

Post a Comment